Безплатен интензивен курс “Обработка на цифрови сигнали в радиоастрономията”, 04-09.10.2021

Екипът на проект STELLAR има удоволствието да предложи безплатен интензивен курс за обработка на дигитални сигнали и приложенията им в радиоастрономията. Кърсът ще се проведе между 4ти и 9ти октомври, 2021 г. в ТУ-София. Той ще бъде воден от инж. Роналд де Вилд от The Netherlands Institute of Radio Astronomy (ASTRON), Нидерландия.

Вход свободен със записване, до 30 участника!

Заявете интерес тук: https://forms.gle/6tvuFfHgwndyHu8eA

Курсът ще се проведе присъствено в Библиотечно-информационен комплекс на ТУ-София, ет 3 на библиотеката (https://library.tu-sofia.bg/university/12), целодневно от 4ти до 9ти октомври, 2021 г.

ЗА КУРСА: По време на интензивния 6-дневен курс ще бъдат разгледани основите на дигиталната обработка на сигнали, както и специфични теми от обработката на сигнали от системи с фазирани решетки.

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: Инж. Роналд де Вилд е част от отдела по инженерно-развойна дейност на Нидерландския институт по радио астрономия ASTRON. Основната му експертиза е в дизайна и имплементация на телекомуникационни системи. Той е специалист по (де)модулация, количествено определяне на шума, комутация и маршрутизация. Г -н де Вилд също е експерт по алгоритми и архитектури за обработка на сигнали, и методологии за тестване.


Проектът STELLAR получава финансиране от програмата за изследователски и иновационни дейности на Европейския съюз Хоризонт 2020, по грант №952439. Проектът се координира от Институтът по астрономия с НАО, БАН.

Безплатен интензивен курс “Обработка на цифрови сигнали в радиоастрономията”, 04-09.10.2021
Scroll to top